Asia Music International Ltd.

Audiophile Music from Asia

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิค19 ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงขั้นตอนการส่งสินค้าดังนี้
การจัดส่งในกรุงเทพ จะจัดส่งโดย Lalamove เท่านั้น ในราคา 100 บาทเช่นเดิม