ร้านเอเอ็มไอ เร็คคอร์ด

Asia Music International Ltd. Music Licencing Terms & Conditions
latest up-date: October 2021
เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. สำหรับอัลบั้ม CANDLELIGHT BLUES และ SWEET WORDS จะใช้ลิขสิทธิ์ร่วมกันดังนี้
-
ลิขสิทธิ์การประพันธ์ทั้งหมดเป็นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
-
ลิขสิทธิ์สำหรับการเรียบเรียงกีตาร์ทั้งหมดเป็นของ AMI Records

2.
หากต้องการขออนุญาตใช้อัลบั้มทั้งสองนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอัลบั้ม ให้ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น ชื่อเพลง วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ประเภทของสื่อ ระยะเวลา ฯลฯ มาที่ AMI Records

3.
การขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์การเรียบเรียงกีตาร์ / ต้องได้รับอนุญาตด้านลิขสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดกับ AMI Records เป็นลายลักษณ์อักษร

4.
การขออนุญาตใช้การประพันธ์บทเพลงต้องได้รับอนุญาตด้านลิขสิทธิ์จากพระบรมมหาราชวัง และ/หรือหน่วยงานใดก็ตามที่พระบรมมหาราชวังได้มอบหมายให้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร
หากต้องการขออนุญาตใช้อัลบั้มทั้งสองนี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอัลบั้ม ให้ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรายละเอียดวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น ชื่อเพลง วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ประเภทของสื่อ ระยะเวลา ฯลฯ มาที่ AMI Records ที่ info@amithailand.com
ท่านสามารถสอบถามข้อเสนอและเงื่อนไขเพื่อการขอใช้ลิขสิทธ์ที่ถูกต้องตามกฏหมายของ
บริษัท เอเซียมิวสิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ไลน์ WhatsAppMessenger
อีเมล์ info@amithailand.com
โทร 08-1920 0259+66-8-1920 0259